Uri Ng Anyong Lupa Sa Pilipinas

I LOVE TEACHING IDEAS

Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may malawak na lupa. Ang mga anyong lupa sa Pilipinas ay napapalibutan ng tubig sa ilang bahagi at may malawak na gubat sa ibang bahagi. Ang mga anyong lupa sa Pilipinas ay binubuo nang iba’t ibang uri. Ang mga uri ng anyong lupa sa Pilipinas ay ang mga sumusunod:

1. Bundok

Ang bundok ay isa sa mga pinaka-karaniwang anyong lupa sa Pilipinas. Ang mga bundok sa Pilipinas ay may malalaking dalisay na lupa at mga bundok na may mga ilog. Ang mga bundok sa Pilipinas ay binubuo ng mga malalaking bundok tulad ng Apo, Pulog, at Mayon. Ang mga ito ay karaniwang may malalaking gulod. Ang mga bundok sa Pilipinas ay nagdudulot ng habagat sa mga lugar sa paligid nila.

2. Baybaying Dagat

Ang baybaying dagat ay isa sa mga pinaka-karaniwang anyong lupa sa Pilipinas. Ang mga baybayin ng dagat sa Pilipinas ay binubuo ng mga pasilidad ng dagat tulad ng dagat at mga baybayin ng dagat. Ang mga baybayin ng dagat ay may malalaking pasilidad ng dagat na may mga bundok. Ang mga ito ay karaniwang may malalaking gulod. Ang mga baybayin ng dagat ay nagdudulot ng habagat sa mga lugar sa paligid nila.

3. Baybayin

Ang baybayin ay isa sa mga pinaka-karaniwang anyong lupa sa Pilipinas. Ang mga baybayin sa Pilipinas ay binubuo ng malalaking pasilidad ng tubig tulad ng mga baybayin ng dagat at mga baybayin ng ilog. Ang mga baybayin ay karaniwang may malalaking gulod. Ang mga baybayin ay nagdudulot ng habagat sa mga lugar sa paligid nila.

4. Gubat

Ang gubat ay isa sa mga pinaka-karaniwang anyong lupa sa Pilipinas. Ang mga gubat sa Pilipinas ay binubuo ng mga puno at mga puno na may mga ilog at mga bundok. Ang mga gubat ay karaniwang may malalaking gulod. Ang mga gubat ay nagdudulot ng habagat sa mga lugar sa paligid nila.

5. Bundok-bundok

Ang mga bundok-bundok ay isa sa mga pinaka-karaniwang anyong lupa sa Pilipinas. Ang mga bundok-bundok sa Pilipinas ay binubuo ng mga malalaking bundok na may mga ilog at mga gubat. Ang mga bundok-bundok ay karaniwang may malalaking gulod. Ang mga bundok-bundok ay nagdudulot ng habagat sa mga lugar sa paligid nila.

6. Bukid

Ang mga bukid ay isa sa mga pinaka-karaniwang anyong lupa sa Pilipinas. Ang mga bukid sa Pilipinas ay binubuo ng mga malalaking bundok at mga puno na may mga ilog at mga gubat. Ang mga bukid ay karaniwang may malalaking gulod. Ang mga bukid ay nagdudulot ng habagat sa mga lugar sa paligid nila.

7. Tabing Dagat

Ang tabing dagat ay isa sa mga pinaka-karaniwang anyong lupa sa Pilipinas. Ang mga tabing dagat sa Pilipinas ay binubuo ng malalaking pasilidad ng dagat na may mga ilog at mga gubat. Ang mga tabing dagat ay karaniwang may malalaking gulod. Ang mga tabing dagat ay nagdudulot ng habagat sa mga lugar sa paligid nila.

Konklusyon

Ang Pilipinas ay may malawak na anyong lupa na binubuo ng mga bundok, baybayin ng dagat, baybayin, gubat, bundok-bundok, bukid, at tabing dagat. Ang mga anyong lupa sa Pilipinas ay may malalaking gulod at nagdudulot ng habagat sa mga lugar sa paligid nila. Ang mga anyong lupa ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kalikasan at kalusugan ng mga tao sa Pilipinas.

Related posts