Parabula: Kahulugan, Elemento, At Mga Halimbawa

Ano Ang Kahulugan Ng Elemento Sa Parabula baekahulu

Ano Ang Parabula?

Ang Parabula ay isang uri ng kuwentong pampanitikan na tumutukoy sa isang kasabihan o aral na inilalarawan sa pamamagitan ng isang kuwento o pangyayari. Ang parabula ay sinasabing isa sa pinakamatandang anyo ng panitikan na nabuo sa mga sinaunang kabihasnan. Matatagpuan ang parabula sa mga aklat ng Bibliya, lalo na sa mga aklat ni Jesus. Ang mga parabula ay nagbibigay ng kaalaman at karunungan sa mga nakikinig sa kuwento. Gayundin, ang mga parabula ay nagbibigay ng liwanag sa mga tao upang lubos na maunawaan ang isang aral na inilalarawan nito.

Mga Elemento ng Parabula

Ang parabula ay binubuo ng mga sumusunod na elemento:

Read More
  • Isang characters—Ang mga tauhan sa isang parabula ay mga tauhan na may mga personalidad, katangian, pag-uugali, at pag-iisip. Ito ay kinabibilangan ng mga tao, hayop, bagay, o di-tiyak na mga elemento. Ang mga tauhan sa isang parabula ay nagpapakita ng mga katangian na nagpapahintulot sa mga nakikinig na mag-isip at mag-analisa ng isang aral na inilalarawan sa pamamagitan ng mga tauhan.
  • Isang sitwasyon—Ang isang parabula ay naglalarawan ng isang sitwasyon o pangyayari. Ang mga tauhan ay nasa isang sitwasyon na nagpapakita ng isang aral o punto. Ito ay maaaring maging isang pakikipagsapalaran, isang kwento sa pag-ibig, isang pag-uusap, o anumang iba pang sitwasyon.
  • Isang aral—Ang parabula ay nagbibigay ng isang aral sa mga nakikinig. Ang aral na ito ay maaaring maging positibo o negatibo. Ang aral ay nagpapahintulot sa mga nakikinig na mag-isip at mag-analisa ng mga katangian at mga tao na ipinapakita sa parabula.

Mga Halimbawa ng Parabula

Ang sumusunod ay ilang mga halimbawa ng mga parabula:

  • Ang Parable ng Mga Magsasaka—ay isang parabula na inilalarawan ng isang mabuting magsasaka na nagtatanim ng mga bagay sa kanyang lupa. Ang parabula ay nagpapakita kung paano ang pagtitiyaga at pagsisikap ay nagbibigay ng mga benepisyo sa huli.
  • Ang Parable ng Mga Kambing—ay isang parabula na inilalarawan ang pag-ibig at pasensiya ng isang Ama na naghahanap ng kanyang anak na nawala. Ang parabula ay nagpapakita kung papaano ang pag-ibig ay nagbubuklod sa mga tao.
  • Ang Parable ng Mga Manok—ay isang parabula na inilalarawan ang pag-ibig at pasensiya ng isang Ama na naghahanap ng kanyang anak na nawala. Ang parabula ay nagpapakita kung papaanong ang pag-ibig ay nagbubuklod sa mga tao.

Konklusyon

Ang parabula ay isang uri ng kuwentong pampanitikan na nagbibigay ng isang aral sa mga nakikinig. Ang parabula ay binubuo ng mga character, isang sitwasyon, at isang aral. Ang mga halimbawa ng mga parabula ay ang Parable ng Mga Magsasaka, ang Parable ng Mga Kambing, at ang Parable ng Mga Manok. Ang parabula ay isa sa pinaka-matandang anyo ng panitikan na nabuo sa mga sinaunang kabihasnan at matatagpuan sa mga aklat ng Bibliya, lalo na sa mga aklat ni Jesus.

Related posts