Mga Paglabag Sa Katarungang Panlipunan: Mga Dapat Malaman At Maging Alerto

Mga Paglabag Sa Katarungang Panlipunan

Ang katarungang panlipunan ay nangangahulugang ang mga tuntunin at regulasyon na nilikha upang pangalagaan at pamahalaan ang mga kaugnay na relasyon sa pagitan ng mga tao at ng komunidad. Ang mga regulasyon na ito ay naglalayong linawin at pangalagaan ang karapatan ng bawat mamamayan na makibahagi sa komunidad. Ito rin ay naglalayong pangalagaan ang kapakanan ng bawat isa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga panuntunan na dapat sundin ng bawat mamamayan. Ngunit minsan, mayroong mga indibiduwal na hindi sumusunod sa mga tuntunin at regulasyon na ito at nagiging sanhi ng paglabag sa katarungang panlipunan.

Ano ang mga Paglabag sa Katarungang Panlipunan?

Ang mga paglabag sa katarungang panlipunan ay mga aksyon o mga salita na hindi naaayon sa mga regulasyon na nilikha upang mapanatiling mapayapa at maayos ang komunidad. Ang mga paglabag ay maaaring maging mga salita, aksyon, o mga sitwasyon na nagiging sanhi ng pagsisira sa pagkatao ng isang tao, maaaring maging sakit sa loob o mapang-api. Ang mga paglabag sa katarungang panlipunan ay maaaring maging isang direktang o hindi direktang pagsalakay sa isang indibidwal o grupo. Ang mga paglabag sa katarungang panlipunan ay maaaring maging:

 • Pang-aapi
 • Pagbabanta
 • Diskriminasyon
 • Pambabastos
 • Panghihimasok sa Pag-aari
 • Pang-aabuso sa mga Bata
 • Pangungurakot at Pandaraya
 • Paglabag sa Karapatang Pantao
 • Pagsasamantala
 • Paglabag sa Mga Batas
 • Paglabag sa Katarungang Panlipunan

Ano ang Pinaka-Karaniwang Mga Paglabag sa Katarungang Panlipunan?

Ang pinaka-karaniwang mga paglabag sa katarungang panlipunan ay ang pang-aapi, diskriminasyon, pambabastos, panghihimasok sa pag-aari, pang-aabuso sa mga bata, pangungurakot at pandaraya, paglabag sa karapatang pantao, pagsasamantala, paglabag sa mga batas, at paglabag sa katarungang panlipunan. Ang mga paglabag sa katarungang panlipunan ay maaaring maging direktang o hindi direktang pagsalakay sa isang indibidwal o grupo. Ang mga paglabag sa katarungang panlipunan ay maaaring maging isang resulta ng malasakit, pagkamuhi, o pagkagalit.

Ano ang Mga Epekto ng Paglabag sa Katarungang Panlipunan?

Ang mga epekto ng paglabag sa katarungang panlipunan ay maaaring maging mabigat at maaaring magdulot ng maraming sakit sa loob, pagkabalisa, o pagkabalisa sa isang indibidwal o grupo. Maaari itong maging sanhi ng pagkasira ng mga relasyon, pag-iiwas sa pag-uusap, pag-iiwas sa pag-aaral o trabaho, at pagkabalisa sa mga tao. Maaari rin itong maging sanhi ng pagkalugi ng mga tao sa mga opportunity, pananatili sa kahirapan, at pagkasira ng komunidad.

Ano ang Mga Paraan para Makaiwas sa Mga Paglabag sa Katarungang Panlipunan?

Ang mga paraan upang makaiwas sa mga paglabag sa katarungang panlipunan ay ang mga sumusunod:

 • Maging Alerto sa mga Kinakaharap na Problema sa Komunidad at Maging Aktibo sa mga Solusyon
 • Magkaroon ng Masinsing Kaalaman at Pag-unawa sa mga Panuntunan ng Katarungang Panlipunan
 • Maging Mahigpit sa Pagpapanatili ng Disiplina sa Sarili at sa mga Taong Nasa Paligid
 • Maging Matiyaga sa Pagpapalaganap ng Kaalaman at Kaalaman sa Katarungang Panlipunan
 • Maging Responsableng Mamamayan sa Pamamagitan ng Pag-iwas sa Mga Aktibidad na Magiging Sanhi ng Paglabag sa Katarungang Panlipunan
 • Magkaroon ng Paninindigan sa mga Pinaglaban na katarungang Panlipunan
 • Tumulong sa mga Organisasyon na naglalayong Ipaglaban at Ipakita ang mga Karapatan sa mga Taong Biktima ng mga Paglabag sa Katarungang Panlipunan

Ang pagkakaroon ng masinsing kaalaman sa katarungang panlipunan at ang pagpapanatili ng disiplina ay mga mahalagang hakbang upang maiwasan ang mga paglabag sa katarungang panlipunan. Ang pag-iwas sa mga aktibidad na maaaring maging sanhi ng paglabag sa katarungang panlipunan at ang pagtulong sa mga organisasyon na naglalayong ipaglaban at ipakita ang mga karapatan ng mga taong biktima ng mga paglabag sa katarungang panlipunan ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng maayos na relasyon sa pagitan ng mga indibidwal at ng komunidad.

Related posts