Layunin Ng World Trade Organization: Makabagong Kaayusan Ng Komersyo Sa Global

Layunin Ng World Trade Organization

Ang World Trade Organization ay isang organisasyon sa pagitan ng mga bansa na nagpapatupad ng mga patakaran ng kalakalan upang makatulong sa pagbuo ng mga sistema ng kalakalan ng global. Ito ay nangangahulugan na ang mga bansa ay nagtutulungan upang mabigyan ng kapayapaan at pagkakaisa ang kanilang mga kalakalan. Ang layunin ng WTO ay upang lumikha ng mga patakaran ng kalakalan na nagbibigay ng pagkakataon para sa mga bansa na makapag-negosyo ng may kaligayahan at pagtitiwala. Ang WTO ay naglalayong mabawasan ang proteksyonismo, pagtutulungan ang mga bansa upang maiwasan ang mga digmaan sa kalakalan, at magbigay ng proteksiyon sa mga interes ng mga mangangalakal.

Mga Patakaran ng WTO

Ang mga patakaran ng WTO ay naglalayong paunlarin ang mga patakaran ng kalakalan sa pagitan ng mga bansa sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga prinsipyo ng pagkakapantay-pantay, pagpaparehistro ng mga kalakalan, at paggamit ng mga paraan ng pagresolba ng alitan. Ang mga patakaran na binuo ng WTO ay naglalayong bigyang-daan ang mga bansa na makagawa ng mga kasunduan sa kalakalan at magkaroon ng isang kapayapaan at pagkakaisa sa pagitan ng mga bansa. Ang mga patakaran na ito ay nagpapahintulot sa mga bansa na magsagawa ng mga kalakalan sa isang mahusay na paraan at maiwasan ang mga alitan. Ang mga patakaran ng WTO ay nagbibigay ng mga patakaran sa kalakalan para sa mga bansa, tulad ng mga patakaran sa mga taripa, mga alituntunin sa pag-import, mga alituntunin sa pag-eksport, mga patakaran sa pamamahagi ng mga produkto, mga alituntunin sa pagmimina, mga alituntunin sa pagtatrabaho, mga alituntunin sa pag-aari ng intelektwal, mga alituntunin sa pag-aari ng intelektwal, at iba pa. Ang mga patakaran na ito ay naglalayong paunlarin ang kalakalan sa pagitan ng mga bansa at maiwasan ang alitan.

Read More

Mga Bentahe ng WTO

Ang WTO ay nagbibigay ng maraming mga bentahe sa mga bansa at sa mga mangangalakal. Ang mga bentahe na ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga bansa na magkaroon ng isang mahusay na sistema ng kalakalan at maiwasan ang alitan. Ang iba’t ibang mga bentahe na nagagamit sa pamamagitan ng WTO ay ang mga sumusunod:

 • Pinahihintulutan ng WTO ang mga bansa na makipagkalakalan sa isang mahusay na paraan at maiwasan ang mga alitan.
 • Maaari nilang mabawasan ang mga gastos sa mga kalakalan sa pagitan ng mga bansa.
 • Nagbibigay ito ng isang kaayusang pandiyalektiko upang maiwasan ang digmaan sa kalakalan.
 • Nagbibigay ito ng mahigpit na regulasyon para sa proteksyon ng mga interes ng mga mangangalakal.
 • Nagbibigay ito ng isang mabisang sistema ng pagtugon sa mga problema sa kalakalan sa pagitan ng mga bansa.
 • Nagbibigay ito ng proteksyon sa mga pangunahing karapatan ng kalakalan.
 • Nagbibigay ito ng isang kaayusang pampubliko sa pagitan ng mga bansa.

Mga Limitasyon ng WTO

Kahit na ang mga patakaran ng WTO ay nagbibigay ng maraming bentahe sa mga bansa, mayroon ding ilang mga limitasyon. Ang ilan sa mga limitasyon na ito ay ang mga sumusunod:

 • Ang WTO ay hindi nakikialam sa mga internasyonal na isyu sa kapakanan ng tao.
 • Ang mga patakaran ng WTO ay maaaring maging napakahigpit at maaaring maging mahirap para sa mga bansa na sundin ang mga ito.
 • Ang mga patakaran ng WTO ay maaaring maging mapanganib para sa mga mahihirap na bansa.
 • Ang mga patakaran ng WTO ay hindi maaaring gamitin upang maprotektahan ang mga interes ng mga mahihirap na bansa at mga mahihirap na sektor.
 • Ang mga patakaran ng WTO ay hindi nagbibigay ng sapat na proteksiyon sa mga pangunahing karapatan ng kalakalan.

Konklusyon

Ang World Trade Organization ay isang organisasyon sa pagitan ng mga bansa na nagpapatupad ng mga patakaran ng kalakalan upang makatulong sa pagbuo ng mga sistema ng kalakalan ng global. Ang layunin ng WTO ay upang lumikha ng mga patakaran ng kalakalan na nagbibigay ng pagkakataon para sa mga bansa na makapag-negosyo ng may kaligayahan at pagtitiwala. Ang mga patakaran na binuo ng WTO ay naglalayong bigyang-daan ang mga bansa na makagawa ng mga kasunduan sa kalakalan at magkaroon ng isang kapayapaan at pagkakaisa sa pagitan ng mga bansa. Gayunpaman, ang mga patakaran ng WTO ay may ilang mga limitasyon na dapat tandaan. Sa huli, ang mga patakaran ng WTO ay nagbibigay ng maraming mga bentahe sa mga bansa at sa mga mangangalakal.

Related posts