Konkreto At Di Konkretong Pangngalan Sa Tagalog

Konkreto At Di Kongkretong Pangngalan Worksheet Grade 6

Ang mga listahan ay dapat gamitin ang tag

  o

  Read More
   .
   Ang mga imahe ay dapat gamitin ang tag .

   Ang artikulong ito ay magkakaiba sa iba pang artikulo tungkol sa Konkreto at Di Konkretong Pangngalan sa Tagalog dahil sa komportableng anyo at direksyon ng pagpapaliwanag. Sa artikulong ito, tututukan natin ang lahat ng mga uri ng konkreto at di konkretong pangngalan na may mga ehemplo at halimbawa. Pahihintulutan din natin ang mga mag-aaral na gamitin ang iba’t ibang mga paraan upang mas maging komportable sa mga konsepto sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pagsasanay sa bawat talata at sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa mga konsepto.

   Ang mga konkreto at di konkretong pangngalan ay dalawang uri ng mga salita na nagpapahiwatig ng isang bagay. Ang mga konkreto ay mga salitang may konkretong kahulugan na maaaring makita, maramdaman, o makita. Sa kabilang banda, ang mga di konkretong pangngalan ay mga salitang nagpapahiwatig ng isang di konkretong kahulugan o konsepto. Ang mga di konkretong pangngalan ay maaaring maiugnay sa mga salita na nagbibigay ng mga katangian, damdamin, o karanasan.

   Konkretong Pangngalan

   Ang mga konkretong pangngalan ay mga salitang may konkretong kahulugan na maaaring makita, maramdaman, o makita. Ang mga halimbawa ng konkretong pangngalan ay tulad ng mesa, bola, at kalabasa. Ang mga konkretong pangngalan ay naglalarawan ng isang bagay sa mundo ng materyal. Ang mga konkretong pangngalan ay naglalarawan ng mga bagay na magkaroon ng mga katangian at mga pisikal na katangian.

   Di Konkretong Pangngalan

   Ang mga di konkretong pangngalan ay mga salitang nagpapahiwatig ng isang di konkretong kahulugan o konsepto. Ang mga di konkretong pangngalan ay maaaring maiugnay sa mga salita na nagbibigay ng mga katangian, damdamin, o karanasan. Halimbawa, ang mga salitang kaligayahan, pag-ibig, at pagkatao ay mga di konkretong pangngalan dahil ang mga salitang ito ay nagpapahiwatig ng mga konsepto na hindi makikita o maramdaman. Ang mga di konkretong pangngalan ay naglalarawan ng mga bagay sa mundo ng intelektwal.

   Mga Halimbawa ng Konkreto at Di Konkretong Pangngalan

   • Konkreto: bahay, mesa, bola, kalabasa
   • Di Konkreto: pag-ibig, kaligayahan, pagkatao, kabutihan

   Pagsasanay

   Para sa pagsasanay, isulat ang mga salitang ito sa ibaba at tukuyin kung ito ay konkreto o di konkretong pangngalan:

   • kaibigan
   • bote
   • katapatan
   • kahon

   Mga Sagot

   • Kaibigan: Di Konkretong Pangngalan
   • Bote: Konkretong Pangngalan
   • Katapatan: Di Konkretong Pangngalan
   • Kahon: Konkretong Pangngalan

   Pagpapaliwanag

   Ang mga konkreto at di konkretong pangngalan ay dalawang uri ng mga salita na nagpapahiwatig ng isang bagay. Ang mga konkreto ay mga salitang may konkretong kahulugan na maaaring makita, maramdaman, o makita. Sa kabilang banda, ang mga di konkretong pangngalan ay mga salitang nagpapahiwatig ng isang di konkretong kahulugan o konsepto. Ang mga di konkretong pangngalan ay maaaring maiugnay sa mga salita na nagbibigay ng mga katangian, damdamin, o karanasan. Ang mga mag-aaral ay maaaring gamitin ang iba’t ibang mga paraan upang mas maging komportable sa mga konsepto na ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pagsasanay at sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa mga konsepto.

Related posts