Kahulugan At Layunin Ng Lipunan

Attachments 2012 06_29

Ang lipunan ay ang kabuuan ng mga tao at institusyon na nagkakaisa upang mabuo ang isang tunay na pamayanan. Sa kabila ng iba’t ibang uri ng lipunan, mayroon silang iisang layunin: ang paglikha ng isang mas maginhawang kapaligiran para sa kanilang mga miyembro. Ang mga layunin ng lipunan ay nagbabago ayon sa kulturang kinabibilangan, edad, at pamumuhay. Gayunpaman, mayroong iilang pangkalahatang layunin na madalas na pinapayagan ang mga lipunan na gumana nang naaayon.

Layunin ng Ekonomiya

Ang ekonomiya ay ang pag-aaral ng pag-aari, kabuhayan, paglikha, paglilipat, at pagko-konsumo ng mga bilihin at serbisyo. Ang layunin ng ekonomiya ay ang paglikha ng isang sistema kung saan ang mga produkto at serbisyo ay maaaring makapagbigay-katwiran na mapapakinabangan ng mga tao. Ang produksyon ay binabawasan sa pamamagitan ng pagbabawas sa mga gastos at pag-aangat ng kita. Ang pag-aangat ng kita ay nangangahulugan na ang mga tao ay may mas maraming mas malaking pagpipilian upang makabili ng mga produkto at serbisyo. Ang pag-aangat ng kita ay makatutulong sa lipunan na maging mas produktibo at mas kapaki-pakinabang.

Read More

Layunin ng Kalinangan at Edukasyon

Ang edukasyon ay isang mahalagang aspeto ng lipunan. Ang layunin ng edukasyon ay ang pagpapahusay ng kakayahan ng mga tao sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga bagay na may kaugnayan sa mga kasanayan, agham, at kultura. Ang edukasyon ay nagtutulungan sa mga tao upang magkaroon ng mahusay na kasanayan sa pag-iisip, pag-unawa, at pagpapahayag upang makatulong sa kanila na makamit ang kanilang mga layunin sa buhay. Ang edukasyon ay mahalaga sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kasanayan at kaalaman sa mga tao upang makatulong sa kanila na makabuo ng mga karapat-dapat na mga pagpipilian sa buhay.

Layunin ng Pagpapanatili ng Katahimikan at Kaligtasan

Ang pagpapanatili ng katahimikan at kaligtasan ay isa sa mga pangunahing layunin ng lipunan. Ang lipunan ay naninindigan sa pagpapanatili ng isang kapayapaan at mapayapa na kapaligiran upang makatulong sa mga miyembro nito na makabuo ng isang maginhawang pamayanan. Ang lipunan ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang upang mapanatili ang katahimikan at kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng batas at regulasyon, pagpapanatili ng kaayusan sa lipunan, at pagpapanatili ng isang mas mataas na antas ng kalinisang panlipunan.

Layunin ng Pagpapalaganap ng Katarungan at Pagkakapantay-Pantay

Ang pagpapalaganap ng katarungan at pagkakapantay-pantay ay isa sa mga pinaka-mahalagang layunin ng lipunan. Ang lipunan ay naninindigan para sa pagpapalaganap ng katarungan sa pamamagitan ng pagpapanatili ng isang mas mapayapa at pantay-pantay na kapaligiran. Ang lipunan ay nagsusumikap na mapanatili ang isang mas malawak at mas pare-pareho na pagtrato sa bawat miyembro ng pamayanan. Ang lipunan ay nagsusumikap na mapalaya ang mga tao mula sa anumang paglalagay ng di-katulad na diskriminasyon at pagpapahirap.

Layunin ng Pagpapalaganap ng Kaayusan at Disiplina sa Lipunan

Ang pagpapalaganap ng kaayusan at disiplina sa lipunan ay isa sa mga pinaka-mahalagang layunin ng lipunan. Ang kaayusan at disiplina ay nakakatulong sa lipunan na mapanatili ang isang mas mataas na antas ng kalinisang panlipunan. Ang lipunan ay naninindigan sa pagpapanatili ng isang mas malinis na kapaligiran sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga patakaran at batas. Ang kaayusan at disiplina ay nakakatulong sa mga miyembro ng lipunan na mapanatili at pangalagaan ang kanilang mga kapaligiran at upang mapanatili ang isang mas maginhawang pamayanan.

Konklusyon

Ang lipunan ay may iba’t ibang layunin na nagbabago ayon sa kulturang kinabibilangan, edad, at pamumuhay. Gayunpaman, maraming mga pangkalahatang layunin na madalas na pinapayagan ang mga lipunan na gumana nang naaayon. Ang mga layunin ng lipunan ay ang paglikha ng isang mas maginhawang kapaligiran para sa kanilang mga miyembro, ang pagpapahusay ng kakayahan ng mga tao sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga bagay na may kaugnayan sa mga kasanayan, agham, at kultura, ang pagpapanatili ng katahimikan at kaligtasan, ang pagpapalaganap ng katarungan at pagkakapantay-pantay, at ang pagpapalaganap ng kaayusan at disiplina sa lipunan. Ang mga layuning ito ay nagpapalakas sa mga lipunan upang makatulong sa kanilang mga miyembro na makamit ang kanilang mga layunin sa buhay.

Related posts