Diskriminasyon: Kahulugan, Mga Uri, At Mga Halimbawa Sa Pilipinas

Ano ang kahulugan ng diskriminasyon? Brainly.ph

Diskriminasyon ay kung ano ang nangyayari kapag ang isang tao o grupo ay tinatrato nang mas masama, nahihirapan, o hindi pinapansin mula sa iba dahil sa kanilang pagkakabukod. Sa kalakalan, pamahalaan, pag-aaral, at iba pang mga larangan, ang diskriminasyon ay maaaring maging labag sa batas at maaaring mayroong masamang epekto. Upang mas maintindihan ang diskriminasyon, narito ang ilang mga punto na dapat pag-aralan: kahulugan, mga uri, at mga halimbawa sa Pilipinas.

Kahulugan ng Diskriminasyon

Ang diskriminasyon ay ang pagtrato ng isang tao o grupo ng mas masama, nahihirapan, o hindi pinapansin mula sa iba dahil sa kanilang pagkakabukod. Ang pagkakabukod ay maaaring magmula sa iba’t ibang bagay, tulad ng relihiyon, lahi, kasarian, edad, kulay ng balat, lokasyon, disabilidad, sekswal na orientasyon, o iba pang mga kadahilanan. Ang diskriminasyon ay maaaring maging labag sa batas at mayroong malalim na epekto sa biktima.

Read More

Mga Uri ng Diskriminasyon

Ang diskriminasyon ay maaaring magkaroon ng iba’t ibang mga uri na depende sa kadahilanan ng pagkakabukod. Ang ilan sa mga pangunahing uri ng diskriminasyon ay:

 • Rasismo – Diskriminasyon batay sa kulay ng balat.
 • Diskriminasyon sa edad – Diskriminasyon batay sa edad.
 • Diskriminasyon sa kasarian – Diskriminasyon batay sa kasarian.
 • Diskriminasyon sa disabilidad – Diskriminasyon batay sa disabilidad.
 • Diskriminasyon sa sekswal na orientasyon – Diskriminasyon batay sa sekswal na orientasyon.
 • Diskriminasyon sa relihiyon – Diskriminasyon batay sa relihiyon.
 • Diskriminasyon sa lokasyon – Diskriminasyon batay sa lokasyon.

Mga Halimbawa ng Diskriminasyon sa Pilipinas

Ang diskriminasyon ay isang mahalagang isyu sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang ilan sa mga pinaka-karaniwang halimbawa ng diskriminasyon sa Pilipinas ay:

 • Diskriminasyon sa kasarian – Ang mga babae ay maaaring magkaroon ng mas mababang sahod, pangunahing trabaho, at mga benepisyo kaysa sa mga lalaki. Ang mga babae ay maaari ring magkaroon ng mas mataas na mga panganib sa pampublikong seguridad at pampublikong serbisyo.
 • Rasismo – Ang mga Pilipino na may mas maitim na kulay ng balat ay maaaring magkaroon ng mas mababang sahod, mas mababang antas ng edukasyon, at mas mataas na mga panganib sa pampublikong seguridad at pampublikong serbisyo.
 • Diskriminasyon sa disabilidad – Ang mga Pilipino na may disabilidad ay maaaring magkaroon ng mas mababang antas ng edukasyon at mas mataas na mga panganib sa pampublikong seguridad at pampublikong serbisyo.
 • Diskriminasyon sa relihiyon – Ang mga miyembro ng mga relihiyon na iba sa Simbahang Katoliko ay maaaring magkaroon ng mas mababang antas ng edukasyon at mas mataas na mga panganib sa pampublikong seguridad at pampublikong serbisyo.

Konklusyon

Ang diskriminasyon ay isang mahalagang isyu sa Pilipinas. Ang diskriminasyon ay isang uri ng pagtrato na maaaring maging labag sa batas at mayroong malalim na epekto sa biktima. Ang mga pinaka-karaniwang mga halimbawa ng diskriminasyon sa Pilipinas ay diskriminasyon sa kasarian, rasismo, diskriminasyon sa disabilidad, at diskriminasyon sa relihiyon. Upang mabawasan ang diskriminasyon, ang mga pamahalaan, mga kumpanya, at mga indibidwal ay dapat magtrabaho nang magkasama upang mabawasan ang mga uri ng diskriminasyon at gawing mas pantay-pantay ang lahat.

Related posts