+27 Buod Ng Noli Me Tangere References

Buod Ng Noli Me Tangere Simula Gitna Wakas

Buod ng Noli Me Tangere

Noli Me Tangere ay isang nobela na isinulat ni Jose Rizal na pinamagatang “Hindi Ako Makakalapit”. Ito ay nagsimula noong Nobyembre 1887 at natapos noong Julio 1891. Ang noli ay naglalarawan ng pamumuhay ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas. Binibigyang diin ng nobela ang mga pamumuhay na nakakapagbigay ng malalim na pag-unawa sa mga Pilipino sa kanilang kalagayan sa panahon ng pananakop ng Espanya.

Read More

Ang nobela ay nagsimula sa paglalarawan ng isang serenata na inihanda para kay Dona Victorina sa San Diego. Dona Victorina ay isang mayamang Espanyol na babae na hindi nahihiya na ipakita ang kanyang kalakhan sa buong Pilipinas. Nagsimulang magnegosyo si Kapitan Tiyago, na mayamang tao sa San Diego. Siya ay isang payapang-loob na tao, na may mga alagad na sina Elias at Pilosopo Tasyo. Si Elias ay isang lalaking pangarap na makamit ang kalayaan ng Pilipinas.

Si Kapitan Tiyago ay may kapatid na babae na si Maria Clara na ang ama ay si Padre Damaso. Si Padre Damaso ay isang mabigat na kalaban ni Elias. Si Maria Clara ay isang magandang babae na may mahinahong pag-uugali at may pag-ibig sa kalayaan. Siya ay pinakasalan ni Crisostomo Ibarra, isang lalaking may kasamang diyos at may pangarap na makagawa ng pagbabago sa Pilipinas.

Sa kabila ng mga pangarap ni Ibarra, ang mga tao sa San Diego ay hindi nagbigay ng suporta sa kanya. Ang mga Espanol na nakapangyayari sa lugar ay hindi nagbigay ng pahintulot sa kanya na simulan ang mga proyekto. Habang ang mga tao ay nagtutulungan upang iwaksi si Ibarra, naganap ang isang sakuna na nakikita ng lahat. Ang sakunang ito ay nagdulot ng pagkalugmok kay Kapitan Tiyago at pagtatapos ni Maria Clara.

Matapos ang sakuna, nagpatuloy si Ibarra sa kanyang layunin. Habang nagtatrabaho siya para sa pagbabago, siya ay nagtatag ng isang organisasyon na tumutulong sa mga Pilipino na naghihirap. Nagpapakita ito ng pag-unawa at pagmamahal ni Ibarra sa mga Pilipino. Siya ay naging isang halimbawa para sa mga Pilipino na sila ay maaaring magawa ang kanilang pinakamahusay. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Ibarra, pinigilan siya ng mga tao na gusto niyang tulungan.

Sa huli, si Ibarra ay nagtatapos sa pagbabago at pag-asa sa pag-asa ng Pilipinas. Ang nobela ay nagtatapos sa pag-ibig ni Ibarra at Maria Clara na magkabalikan. Ang nobela ay nagpapakita ng pag-asa at pag-asa ng mga Pilipino na maabot ang kanilang mga pangarap. Ang nobela ay isang mahalagang aklat na nagtuturo sa mga Pilipino tungkol sa kahalagahan ng pag-asa at pagpupursige.

Related posts