Ano Ang Pabula, Uri At Elemento?

Ano Ang Pabula PDF

Ang pabula ay isang uri ng kuwento na may simbolikong kahulugan. Ang mga pabula ay binubuo ng mga taong mga elemento tulad ng mga tauhan, lugar, sitwasyon, at marami pa. Ang mga kuwentong pabula ay madalas na may moral na kaisipan na sumasakop sa buong kwento. Ang mga pabula ay matagal na naging bahagi ng kulturang Pilipino. Ang mga pabula ay madalas na nagtuturo sa mga kabataan ng mga aral at mga konsiderasyon na dapat gawin sa buhay. Ang mga pabula ay may karaniwang mga elemento na dumadaloy sa mga kwento. Ang mga elemento na ito ay kinabibilangan ng:

Tauhan

Ang mga tauhan ay ang mga tao o hayop na nagpapakita sa kwento. Ang mga tauhan ay kinabibilangan ng mga tao o hayop na kung saan ang isa ay may mas malaking papel kaysa sa isa pa. Ang mga tauhan ay kadalasan ay sinasalita, nagsisimula ng mga aksyon, at may mga kakayahan na hindi magagawa ng iba pang tauhan. Ang mga tauhan ay madalas na magkamukha ng mga tao na kilala ng mga tagapakinig at tinatangka ng may akda na likhain ang simpatiya ng mga tagapakinig. Ang mga tauhan ay maaaring maging positibo o negatibo ayon sa kwento.

Lugar

Ang mga lugar ay kung saan ang mga tauhan ay nagpapakita sa kwento. Ang mga lugar ay maaaring maging mga bahay, lupa, ilog, bundok, at marami pang iba. Ang mga lugar ay madalas na may kahulugan na nakabatay sa kwento. Ang mga lugar ay kadalasan ay pinag-iisipan ng may akda bilang mga simbolo upang ipaliwanag ang mga ideya sa kwento.

Sitwasyon

Ang mga sitwasyon ay ang mga pangyayari na nagaganap sa kwento. Ang mga sitwasyon ay madalas na nagpapakita ng mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga tauhan. Ang mga sitwasyon ay maaaring maging positibo o negatibo ayon sa kwento at maaaring maging mapaghamong o mapalaya. Ang mga sitwasyon ay madalas na nagpapakita ng mga aral o moral na nagbibigay ng kahulugan sa kwento.

Mga Elemento

Ang mga elemento ay ang mga detalye na ginagamit upang likhain ang kwento. Ang mga elemento ay kinabibilangan ng mga bagay tulad ng mga laruan, mga bagay, mga salita, at marami pang iba. Ang mga elemento ay madalas na ginagamit upang magbigay ng mas malalim na kahulugan sa kwento. Ang mga elemento ay madalas na ginagamit upang paliwanagan ang mga saloobin at pag-uugali ng mga tauhan sa kwento.

Konklusyon

Mula sa artikulong ito, nalaman natin na ang pabula ay isang uri ng kuwento na may simbolikong kahulugan. Ang mga pabula ay binubuo ng mga tauhan, lugar, sitwasyon, at marami pang iba pang elemento. Ang mga elemento ay kinabibilangan ng mga tauhan, lugar, sitwasyon, at mga elemento. Ang mga elemento ay ginagamit upang magbigay ng mas malalim na kahulugan sa kwento. Ang mga pabula ay madalas na nagtuturo sa mga kabataan ng mga aral at mga konsiderasyon na dapat gawin sa buhay. Ang mga pabula ay nagbibigay ng kahulugan sa mga taong pakikinig at nag-uugnay sa mga aral na nakabatay sa karanasan.

Related posts